Vedtægter og Regulativ

Vedtægter
Nyrup Vandværk har fået nye vedtægter gældende fra 1. januar 2021.

Læs vedtægterne her

Regulativ
Odsherred Kommune har i november 2021 godkendt et nyt regulativ for de forbrugsejede vandværker i Odsherred

I regulativer kan du læse om vandværkets forpligtelser over for dig og dine forpligtelser over for vandværket.

Find regulativet her.