Om vandværket

Daglig ledelse
Peder Overgaard er ansat som daglig leder til at stå for den daglige pasning af vandværket og dets forskellige anlæg.
Kirsten Andersen er ansat på deltid til at passe vandværkets administration og bogføring.
Kirsten Andersen kan træffes på tirsdage kl. 13- 15.

Nyrup Vandværk er beliggende på Nyrupvej 12, Nyrup, 4500 Nykøbing Sj.

Nyrup vandværk er et privat vandværk – et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a).

Vandværkets formål er at levere vand af god kvalitet til alle forbrugere i vandværkets forsyningsområde.

Nyrup Vandværk har ca. 2.500 andelshavere, som med deres indskud er blevet medejere af vandværket, og som med deres indskud og vandværkets egenkapital hæfter for vandværkets forpligtelser.

Vandværket drives indenfor de rammer, der er fastlagt i vandforsyningsloven og i en række bekendtgørelser udstedt i henhold til denne lov. Vandværket har også en række forpligtelser i henhold til miljølovgivningen, som vi skal overholde.

Vandværket er medlem af ”Vandværket i Odsherred”, som samler vandværkerne i Odsherred og bl.a. er forhandlingspartner over for Odsherred Kommune.

Vanværket er også medlem af Danske Vandværker, som varetager interesser for alle private vandværker i Danmark, og som udbyder kurseer og yder rådgivning og bistand til sine medlemmer