Generalforsamling

Vandværket har afholdt ordinære generalforsamling

lørdag den 9. april 2022 kl.10.00 på Det Vilde Køkken i Klint.

Blødgøring af vand.

Er blødgøring af vand (fjernelse af kalk) en god idé, hvad er fordelene / ulemperne, bør det ske centralt eller individuelt?
Generalforsamlingen indledes med et foredrag og debat om blødgøring af vand

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2021 og godkendelse af samme
  4. Fastsættelse af honorarer til bestyrelsen
  5. Forelæggelse af Budget for 2022 til godkendelse
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Referat af generalforsamling i 2022 – læs her
Beretning til generalforsamling i 2022 – læs her